Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Magnetic elevator / อุปกรณ์ลำเลียงแบบแม่เหล็ก

เป็นอุปกรณ์ลำเลียงที่มีแม่เหล็กช่วยจับยึดวัสดุที่ทำด้วยเหล็ก เช่น กระป๋อง ใช้ลำเลียงในแนวดิ่ง(เข้าชม 916 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก