Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Maturity index / ดัชนีความบริบูรณ์

Maturity index คือ ดัชนีที่บ่งชี้ถึงความบริบูรณ์ของผัก (vegetable) และผลไม้ (fruit) เช่น(เข้าชม 1,022 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก