Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Hammer mill / เครื่องบดแบบค้อนเหวี่ยง, แฮมเมอร์มิล

แฮมเมอร์มิล (hammer mill) หรืออาจเรียกว่าเครื่องบดแบบค้อนเหวี่ยง คือ เครื่องบดที่ใช้ลดขนาด (size reduction)
อาหารแข็งได้หลากหลาย เช่น เมล็ดธัญพืช (
cereal grain) เครื่องเทศ (spice) น้ำตาล เศษกระดูก

เครื่องแฮมเมอร์มิลล์ (hammer mill) มีลักษณะหัวบดเป็นหัวค้อน (hammer) หรือก้านที่ติดอยู่บนเพลา อาศัยกลไกการ
เหวี่ยงกระแทก ทำให้วัสดุแตกเป็นชิ้นเล็กลง และมีตะแกรงเจาะรู เป็นตัวกั้น เพื่อให้เครื่องบด บดวัสดุให้ได้ขนาดที่ต้องการ
จึงปล่อยออก

 

  แสดงรายละเอียดเครื่องและหลักการทำงานของแฮมเมอร์มิลล์


(เข้าชม 4,138 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก