Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Double effect evaporator / เครื่องระเหยแบบ 2 ขั้นตอน

เครื่องระเหย (evaporator) ที่ใช้เครื่องระเหย 2 เครื่องเรียงกัน โดยใช้ไอน้ำร้อนที่ระเหยจากอาหารเหลวเครื่องแรกไปให้ความร้อนกับเครื่องระเหยที่อยู่ถัดไป เพื่อประหยัดพลังงาน(เข้าชม 625 ครั้ง)

สมัครสมาชิก