Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Vacuum evaporator / เครื่องระเหยชนิดสุญญากาศ

Vacuum evaporator เป็น เครื่องระเหย (evaporator) ที่ทำงานในสภาวะสุญญกาศ (vacuum) หรือที่ความดันต่ำกว่า
ความดันบรรยากาศ ซึ่งน้ำระเหยที่อุณภูมิต่ำลง ทำให้คุณภาพอาหารดี
ขึ้นกว่าการระเหยที่ความดันบรรยากาศปกติ การนำ
เครื่องระเหยมาต่อกันเป็นชุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน โดย ไอ (vapor) ที่ระเหยจากเครื่องระเหยเครื่องแรก จะถูกนำ
ไปใช้เป็นแหล่งให้ความร้อนในเครื่องทำระเหยเครื่องต่อไป

 

 

ในอุตสาหกรรมอาหารใช้เพื่อการทำอาหารเหลวให้เข้มข้น เช่น น้ำผลไม้เข้มข้น แยม นมระเหยน้ำ ซุป เป็นต้น ซึ่งการ
ทำให้เข้มข้น เป็นการลดวอเตอร์แอคทิวิตี้ (water activity) ของอาหาร จัดเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง

 (เข้าชม 4,453 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก