Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

waste / ของเสีย

Waste หมายถึง ของเสีย ของเหลือใช้ ของที่ไม่ต้องการ หรือไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

Waste treatment หมายถึงการกำจัด หรือบำบัดของเสีย

Waste water treatment หมายถึงการบำบัดน้ำเสีย(เข้าชม 753 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก