Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Waste treatment / การบำบัดของเสีย

Waste treatment หมายถึง การกำจัด หรือ บำบัดของเสีย (waste)(เข้าชม 863 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก