Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Weigher / เครื่องชั่งน้ำหนัก

เครื่องชั่งน้ำหนัก (weigher) เป็นอุปกรณ์ในกระบวนแปรรูปอาหาร (food processing equipment) ที่ใช้ในการ
แปรรูปอาหาร (
food processing) ใช้เพื่อชั่งน้ำหนัก แบ่งส่วน วัตถุดิบ วัตถุเจือปนอาหาร หรือผลิตภัณฑ์
อาหารที่ผ่านการแปรรูปแล้ว เช่น อาหารแห้ง (
dried food) อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง (frozen seafood) แบบ IQF
เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น แฮมที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก

เครื่องชั่งน้ำหนักที่มีหัวจ่ายหลายหัว (multihead weigher)

ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/site/company/79/product/570

 

 (เข้าชม 1,054 ครั้ง)

สมัครสมาชิก