Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Vacuum pump / ปั๊มสุญญากาศ

ปั๊มสุญญากาศ คือ ปั๊ม (pump) ที่ใช้เพื่อดูดอากาศออกจากห้องปิด (enclosed space) เพื่อทำให้เกิดสุญญากาศ (vacuum)

ปั๊มสุญญากาศ เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรแปรรูป ที่ใช้เพื่อการแปรรูปอาหารที่ต้องการแปรรูปในสภาวะสุญญากาศ เช่น
เครื่องทอดสุญญากาศ (vacuum fryer) เครื่องทำแห้งแบบระเหิด (freeze drier) เครื่องอบสุญญากาศ (vacuum oven)

 (เข้าชม 1,321 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก