Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Vapour pressure / ความดันไอ

ความดันที่เกิดจากของเหลวที่ระเหยได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

link VDO อธิบายเกี่ยวกับ vapor pressure(เข้าชม 1,053 ครั้ง)

สมัครสมาชิก