Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Flat top plate conveyor / อุปกรณ์ลำเลียงแบบแผ่นแบน

อุปกรณ์ลำเลียงแบบแผ่นแบน (flat top plate conveyor) หมายถึงอุปกรณ์ลำเลียง (conveyor) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของโซ่ลำเลียง (chain conveyor) ที่มีโซ่ที่ติดกับแผ่นแบนเรียบด้านบน อาจทำด้วยโลหะหรือพลาสติก เพื่อรองรับบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด (bottle) กระป๋อง (can) หรือกล่องกระดาษ (aseptic carton) บรรจุ น้ำผลไม้ น้ำนม เป็นต้น เป็นส่วนประกอบของเครื่องบรรจุ (filling machine) เพื่อลำเลียงบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ระบบบรรจุ หรือลำเลียงออกจากเครื่องบรรจุเข้าสู่เครื่องหีบห่อ (packing machine)

อุปกรณ์ลำเลียงแบบแผ่นแบนใช้ลำเลียงวัสดุได้ทั้งในแนวราบ ทางตรง หรือทางโค้งก็ได้(เข้าชม 1,284 ครั้ง)

สมัครสมาชิก