Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Freeze drier / เครื่องทำแห้งแบบระเหิด

เครื่องทำแห้งโดยการแช่เยือกแข็ง (freezing) อาหารก่อน แล้วลดความดันภายใต้อุณหภูมิต่ำ เพื่อให้น้ำแข็งระเหิด
(sublimation) เป็น
ไอ (ที่อุณหภูมิ เท่ากับหรือ ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส น้ำแข็งระเหิดที่ความดันเท่ากับ 4.7 มิลลิเมตร
ปรอทหรือต่ำกว่า) วิธีการนี้เหมาะกับอาหารที่
ไวต่อการสูญเสียคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการด้วยความร้อน อาหาร
แห้งที่ได้มีคุณภาพสูง และมีสมบัติในการคืนสภาพได้ดี แต่มีค่า
ใช้จ่ายสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้ง
ที่ใช้ลมร้อนทั่วไป(เข้าชม 2,976 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก