Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Fryer / เครื่องทอด

ครื่องทอด (fryer) เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรรูปอาหารที่ใช้เพื่อการทอด (frying) อาหาร มีหลายระบบ ;

  • batch fryer เครื่องทอดแบบทำงานเป็นกะ
  • continuous fryer เครื่องทอดแบบต่อเนื่อง
  • vacuum fryer เครื่องทอดระบบสุญญากาศ


(เข้าชม 1,602 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก