Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Jacket / เปลือกหุ้ม

โครงสร้างที่ใช้หุ้ม เช่น เปลือกหุ้มรอบท่อ หม้อต้ม ถัง เพื่อเป็นฉนวนหรือเพื่อบรรจุตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน 

Jacket kettle หมายถึง หม้อต้มสองชั้น ที่ชั้นนอกบรรจุน้ำร้อนหรือไอน้ำ เพื่อให้ความร้อนแก่อาหารในหม้อต้ม(เข้าชม 655 ครั้ง)

สมัครสมาชิก