Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Immersion freezing / การแช่เยือกแข็งแบบจุ่ม (ในของเหลวเย็นจัด)

Immersion freezing คือ การแช่เยือกแข็ง (freezing) วิธีหนึ่งโดยนำอาหารจุ่มในของเหลวที่เย็นจัด (freezant) เพื่อให้
อุณหภูมิของอาหารลดลงต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส

Freezant ที่ใช้ในการแช่เยือกแข็งวิธีนี้ต้องมีสมบัติ คือ

 • มีจุดเยือกแข็ง (freezing point) ต่ำ อยู่ในสภาวะของเหลวที่อุณหภูมิต่ำมาก
 • ความหนืดต่ำ เพื่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนได้ดี
 • ไม่เป็นพิษ ไม่มีกลิ่น ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร

ตัวอย่างของของเหลวที่ใช้ในการแช่เยือกแข็งแบบจุ่ม เช่น

 • น้ำเกลือ (brine) โดยใช้สารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ หรือ แคลเซียมคลอไรด์ โดยใช้สารละลายเกลือที่ใกล้อิ่มตัว
  ทำให้เย็นจัดแล้วจุ่มอาหารลงไป ซึ่งใช้ในการแช่เยือกแข็งอาหารทะเล ปลาสด ปูที่จับได้ในเรือ แต่มีข้อเสียคือทำให้
  ปลาแช่เยือกแข็งมีรสเค็ม
 • โพรพิลีนไกลคอล (propylene glycol)
 • กลีเซอรอล (glycerol)
 • น้ำเชื่อม

  Reference

http://www.imsinc.co/_assets/docs/brine_freezing_chart.pdf

 (เข้าชม 2,805 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก