Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Individual Quick Blanching / ไอคิวบี

Individually Quick Blanching เป็นระบบการลวก (blanching) โดยให้ชิ้นอาหารแต่ละชิ้นสัมผัสกับตัวกลางความร้อน ใช้อุณหภูมิสูง ระยะเวลาสั้น ระบบนี้เป็นการทำงานแบบต่อเนื่อง ตัวกลางที่ให้ความร้อนมักใช้ไอน้ำ โดยวางเรียงอาหารแบบชั้นบาง ให้เคลื่อนที่เข้าไปในอุโมงค์ไอน้ำ โดยใช้สายพานลำเลียง (belt conveyor) ให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการอย่างรวดเร็ว แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนช่วงต่อไป ซึ่งช่วงนี้ผลิตภัณฑ์สามารถกองทับกันเป็นชั้นหนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้อุณหภูมิสม่ำเสมอ และคงอุณหภูมิไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้สำหรับการยับยั้งเอนไซม์

Individual Quick Blanching

Individually Quick Blanching เหมาะสำหรับการลวกอาหารที่สูญเสียคุณภาพง่ายด้วยความร้อนได้ง่าย เช่น ผัก และผลไม้

References

PILOT PLANT EVALUATION OF INDIVIDUAL QUICK BLANCHING onlinelibrary.wiley.com › ... › Journal Home › Vol 38 Issue 4

 

 

 (เข้าชม 793 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก