Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Peeler / เครื่องปอกเปลือก

เครื่องปอกเปลือก เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการแปรรูปอาหาร (food processing equipment) ซึ่งใช้เพื่อการปอกเปลือก (peeling) ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ (raw material preparation) เช่น

เครื่องปอกเปลือกหัวมันสำปะหลัง(เข้าชม 1,534 ครั้ง)

สมัครสมาชิก