Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Injection / การฉีก หรือ การพ่น

การฉีด หรือ การพ่น เช่น ในการแปรรูปเนื้อ หมายถึง การฉีดของเหลวเข้าไปในเนื้อสัตว์ เช่น

Direct steam injection หมายถึงการฉีดพ่นไอน้ำร้อนให้สัมผัสกับอาหารเหลวโดยตรงเพื่อการฆ่าเชื้ออาหาร(เข้าชม 261 ครั้ง)

สมัครสมาชิก