Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Injection molding

การขึ้นรูปโดยการฉีดของเหลวขณะร้อนเข้าไปในพิมพ์ เมื่อแข็งตัวจะทำให้ได้รูปร่างตามพิมพ์ เช่น การขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติก
หรือการ
ขึ้นรูปในการผลิตลูกกวาด(เข้าชม 375 ครั้ง)

สมัครสมาชิก