connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Injection molding

การขึ้นรูปโดยการฉีดของเหลวขณะร้อนเข้าไปในพิมพ์ เมื่อแข็งตัวจะทำให้ได้รูปร่างตามพิมพ์ เช่น การขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติก
หรือการ
ขึ้นรูปในการผลิตลูกกวาด(เข้าชม 375 ครั้ง)

สมัครสมาชิก