Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Insulator / ฉนวน

วัสดุที่ต้านทานการไหลของความร้อน หรือ ป้องกันการไหลของไฟฟ้า

วัสดุที่ใช้เป็นฉนวนความร้อน ได้แก่ polystyrene(เข้าชม 576 ครั้ง)

สมัครสมาชิก