Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Oil-in-water emulsion / อิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำ

อิมัลชัน (emulsion) ที่มีน้ำมันแตกตัวเป็นหยดเล็กๆ กระจายตัวอยู่ในน้ำ เช่น น้ำนม

oil in water emulsion(เข้าชม 1,479 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก