Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

overhead conveyor / อุปกรณ์ลำเลียงเหนือศีรษะ

อุปกรณ์ลำเลียงเหนือศีรษะ

เป็นอุปกรณ์ลำเลียง (conveyor) ที่มีโซ่ (chain) หรือ สายเคเบิล (cable) ลากอุปกรณ์ที่ใช้แขวนวัสดุให้เคลื่อนที่ต่อเนื่องเป็นวง เป็นการลำเลียงท่ีอยู่เหนือศีรษะ เช่น ใช้ลำเลียงซากสัตว์เพื่อตัดแต่ง แยกชิ้นส่วน หรือลำเลียงกล่อง(เข้าชม 1,071 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก