Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Plate freezer / เครื่องแช่เยือกแข็งแบบแผ่น

เครื่องแช่เยือกแข็งแบบแผ่น (plate freezer) อาจเรียกว่า contact plate freezer หรือ block freezer เป็นเครื่องแช่เยือกแข็ง (freezer)
ที่ใช้เพื่อการแช่เยือกแข็ง (freezing) แบบ block freezing อาหาร ซึ่ง
หลักทำงานของเครื่องแช่เยือกแข็งชนิดนี้ คือ การวางอาหาร
แนบระหว่างแผ่นโลหะเย็นจัด (freezing plate) ซึ่งมีสารทำความเย็น (refrigerant) ไหลเวียนอยู่ภายใน โดยใช้ไฮดรอลิก (hydrulic)
ทำให้แผ่นโลหะเย็นเคลื่อนที่ บีบแนบกับอาหารเกิดการถ่ายเทความร้อนแบบการนำความร้อน จากแผ่นโลหะไปยังอาหาร 
ใช้กับอาหาร
ที่มีขนาดและรูปร่างสม่ำเสมอ เป็นแผ่น หรือบรรจุในถาดโลหะ อาจมีการเติมน้ำ หรือสารละลาย เช่น น้ำเชื่อม น้ำเกลืออ าหารแช่เยือกแข็ง
ที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยม (block)

ใช้เพื่อแช่เยือกแข็ง ผัก ผลไม้ และ อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง (frozen seafood) เช่น กุ้ง ปลา ปลาหมึก ซูริมิ (surimi)

   

 

 

 (เข้าชม 3,785 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก