Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pre-cooling / การลดอุณหภูมิเบื้องต้น

 

การลดอุณหภูมิผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว (pre-cooling) ก่อนเก็บรักษาในห้องเย็น เป็นการลดอุณหภูมิของผักผลไม้ให้ต่ำลงอย่างรวดเร็ว จนอุณหภูมิใจกลางของผักผลไม้ เกือบถึงอุณหภูมิที่ต้องการเก็บรักษา แล้วจึงนำไปเก็บรักษาในห้องเย็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงความร้อนที่สะสมอยู่ในพืชจากแปลงปลูก (field heat) ระหว่างการเก็บเกี่ยว ช่วยลดอัตราการคายนํ้าและลดอัตราการหายใจ ช่วยลดการสูญเสียนํ้า ช่วยให้มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น และลดภาระของเครื่องทำความเย็นที่ใช้ภายในห้องเก็บรักษา

วิธีการลดอุณหภูมิ

การลดอุณหภูมิผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวสามารถทำได้ โดยการใช้ตัวกลางทำความเย็น ได้แก่ อากาศเย็น (forced air-cooling) น้ำเย็น (hydro-cooling) และน้ำแข็ง (ice-cooling)

การลดอุณหภูมิด้วยอากาศเย็น (force air cooling)

 

 

 

 

 

 

ระบบนี้จะทำในห้อง หรือในตู้ ในรถห้องเย็น หรือเป็นแบบต่อเนื่องในอุโมงค์ ซึ่งมีสายพานลำเลียง ระบบการลดอุณหภูมิด้วยอากาศเย็น ประกอบด้วยเครื่องทำความเย็น และพัดลม เพื่อเป่าและควบคุมทิศทางของลมเย็นให้กระจาย เพื่อลดอุณหภูมิของผลผลิต ผักผลไม้จะบรรจุในตระกร้าพลาสติก หรือในกล่องเจาะรู เพื่อให้ลมเย็นผ่านได้สะดวก

 

ระบบนี้ใช้กับผัก ผลไม้ ที่ไม่ต้องการให้ถูกน้ำ เช่น สตรอเบอรี่(เข้าชม 1,567 ครั้ง)

สมัครสมาชิก