Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Shredding / การหั่นฝอย การขูด การฉีก

Shredding หมายถึง การหั่นฝอย ขูดเป็นฝอย ฉีกเป็นชิ้นเล็ก เป็นการลดขนาด (size reduction) เนื้อสัตว์ เนยแข็ง ผัก ผลไม้(เข้าชม 779 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก