Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sorting / การคัดแยก

การคัดแยก (sorting) เป็นการเตรียมวัตถุดิบ (raw material preparation) เบื้องต้นสำหรับการแปรรูป และการถนอมอาหาร (food preservation)

วัตถุประสงค์ของการคัดแยก

  • เพื่อให้วัตถุดิบมีความสม่ำเสมอ เหมาะสมกับการแปรรูปอาหารขั้นต่อไป
  • เพื่อให้ได้คุณภาพอาหารที่สม่ำเสมอตรงความต้องการของผู้บริโภค
  • เพื่อลดอันตรายในอาหาร (food hazard) ด้วยการแยกสิ่งแปลกปลอม ซึ่งเป็นอันตรายทางกายภาพ เช่น เศษหิน แก้ว กรวด ออกจากอาหาร หรือแยกวัตถุดิบที่ถูกเข้าทำลายด้วยจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย หรือ รา ซึ่งอาจสร้างสารพิษ เช่น aflatoxin ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

เกณฑ์ที่ใช้เพื่อการคัดแยก

การคัดแยก ทำได้โดยใช้ปัจจัยคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สี ขนาด ปริมาตร น้ำหนัก ตำหนิ

ปัจจัยคุณภาพ

เครื่องคัดแยก

อาหาร

การคัดแยกสี (color sorting) color sorter เมล็ดธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้งผัก ผลไม้ เมล็ดกาแฟ โกโก้ ชา ผลิตภัณฑ์อาหาร
การคัดขนาด sizer ผัก เช่น แครอท มะเขือเทศ ข้าวโพด ถั่วเหลืองฝักสด
    ผลไม้ เช่น ส้ม ส้มโอ
    ไข่
    สัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง หอย ปลาหมึก
การคัดแยกด้วยน้ำหนัก (weight soring) weigher ซากสัตว์ ชิ้นส่วนตัดแต่ง ไก่เนื้อหมูกุ้งปลา เช่น ปลากะพงขาวไข่

 

Reference

http://www.teaandcoffee.net/0206/coffee.htm

 (เข้าชม 2,349 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก