connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Nutraceutical / โภชนเภสัช

นิวตราซูติคอล (Nutraceutical) เป็นคำที่เกิดจากการผสม ระหว่างคำว่า "nutrients"ซึ่งหมายถึง สารอาหารและ "pharmaceutics" ซึ่งหมายถึงยา คำนี้บัญญัติขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1979 โดย นายแพทย์ Stephen De Felice ผู้ก่อตั้งและเป็นประธานของ Foundation for Innovation in Medicine (FIM, Cranford, NJ)

Nutraceutical หมายถึง อาหาร หรือส่วนประกอบของอาหาร ที่มีสรรพคุณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ประโยชน์ทางยา ป้องกันโรค รักษาโรค และชะลอความชรา

http://www.business-insights.com/om/ingredients/natural-nutraceutical-patent-strategy-case-studies-free-chapter/

 

ต่อมา Health Canada ซึ่งเป็นองค์กรด้านสุขภาพได้ให้คำจำกัดความของ nutraceutical ซึ่งระบุความหมายที่ชัดเจนขึ้น คือ " เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอาหารที่ผ่านการสกัดหรือแยกเป็นสารบริสุทธิ์ และขายในรูปแบบเหมือนยา และมีการพบประโยชน์ต่อร่างกายหรือช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง"

ส่วนใหญ่ยาจะมีสารออกฤทธิ์ชนิดเดียวหรือสองชนิด มีขนาดใช้แน่นอนต่อครั้ง ส่วนใหญ่เป็นมิลลิกรัม และจะใช้เมื่อมีอาการของโรคที่ต้องการผลการออกฤทธิ์ที่รวดเร็ว ส่วน nutraceutical จะเป็นสารองค์ประกอบในอาหารที่ผ่านการสกัดในรูปเข้มข้น และนำมาพัฒนารูปแบบให้เป็นเม็ด (tablet) หรือแคปซูล (capsule) ซึ่งมีรูปแบบคล้ายยา มีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้ป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพ

สารในธรรมชาติที่เป็นโภชนะเภสัช

 

 

Reference

http://www.vcharkarn.com/varticle/42433

 

 

 

 (เข้าชม 1,504 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก