Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Glazing / การเคลือบ

Glazing หมายถึง

  • การเคลือบให้มันวาว เช่น การเคลือบผิวของลูกกวาด ช็อกโกแลต
  • การเคลือบน้ำแข็ง (ice glazing) การเคลือบน้ำแข็งที่ผิวของอาหารแช่เยือกแข็ง โดยการจุ่มหรือพ่นอาหารที่ผ่านการแช่เยือกแข็งแล้ว
    ด้วยน้ำเย็น เพื่อให้เกิดชั้นน้ำแข็งบางๆ เคลือบที่ผิวของอาหาร ป้องกันการสูญเสียน้ำระหว่างการเก็บรักษา


(เข้าชม 927 ครั้ง)

สมัครสมาชิก