Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Halophilic / ชอบความเค็ม หรือชอบเกลือ

 Halophilic มีความหมายว่า ชอบเกลือ หรือชอบความเค็ม เช่น halophilic bacteria หมายถึงแบคทีเรียที่ชอบเกลือ หรือสามารถ

เจริญได้ดีในที่ที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงๆ เช่น ในบ่อหมักผักดองเค็ม หรือบ่อหมักปลาในการผลิตน้ำปลา เป็นต้น

 (เข้าชม 542 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก