connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Hydrophobic / ไม่ชอบน้ำ ไฮโดรโฟบิก

Hydrophobic หมายถึง สารหรือไอออนที่ไม่ชอบน้ำ ไม่รวมตัวกับน้ำ ละลายในน้ำได้ยาก ตัวอย่างเช่น ไขมัน (fat) น้ำมัน (oil) เป็นต้น(เข้าชม 1,899 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก