Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Latent heat / ความร้อนแฝง

 

ความร้อนแฝง (latent heat) หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ความร้อนแฝงที่ใช้เปลี่ยนสถานะจากน้ำเป็นน้ำแข็งในการแช่เยือกแข็ง (freezing) อาหาร

 (เข้าชม 1,795 ครั้ง)

สมัครสมาชิก