Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Roller conveyor / อุปกรณ์ลำเลียงแบบลูกกลิ้ง

อุปกรณ์ลำเลียง (conveyor) ใช้ลำเลียงในแนวราบทางตรง หรือทางโค้งก็ได้ มีลูกกลิ้ง (roller) เรียงตัวกัน เพื่อรองรับวัสดุที่เป็นชิ้น เช่น ผลแอปเปิล สับปะรด มันฝรั่ง หรือใช้กับบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง หรือลัง เป็นต้น

roller conveyor

อาจเป็นอุปกรณ์ลำเลียงด้วยแรงโน้มถ่วง (gravity conveyor) หรือเป็นลูกกลิ้งลำเลียงแบบมีต้นกำลัง ที่เรียกว่า live roller conveyor(เข้าชม 1,366 ครั้ง)

สมัครสมาชิก