Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

mushroom / เห็ด

เห็ด (mushroom) อยู่ในอาณาจักรฟังไจ (fungi) เห็ดมีหลายชนิด ได้แก่

การขยายพันธุ์

เห็ดขยายพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์ สปอร์ของเห็ดมีขนาดเพียง 2-4 ไมครอน ซึ่งทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือสภาวะแห้งแล้งที่ยาวนาน เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะแบ่งเซลล์เป็นเส้นใย เรียกไฮฟา (hypha) หากมีหลายไฮฟา เรียกไฮฟี (hyphae) เส้นใยมีการเพิ่มจำนวนสะสมมาก เรียกว่า ขยุ้มรา หรือไมซีเลียม (mycelium) คล้ายกับปุยฝ้ายใยสำลี เมื่อถูกน้ำหรือสายฝนราดรด จะเกิดการรวมกลุ่มเป็นตุ่มเห็ดและเจริญเป็นดอกเห็ด (fruiting body) หากอาหารรอบๆเส้นใยมีมากพอจะขยายเซลล์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นลำดับ

References

http://www.turpif.or.th/project_reward/project_file/2549_2007-06-04_I24903046.pdf(เข้าชม 2,233 ครั้ง)

สมัครสมาชิก