Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Short chain fatty acid / กรดไขมันสายสั้น

กรดไขมันสายสั้น (short chain fatty acid) เป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated fatty acid) ที่มีคาร์บอนในโมเลกุล 4-6 อะตอม โมเลกุลมีขนาดเล็ก ระเหยได้ง่าย ให้กลิ่น ละลายในน้ำได้เล็กน้อย พบมากในเนย (butter) ไขมันเนย (butter fat)

กรดไขมันสายสั้น ได้แก่ butyric acid และ caproic acid ปริมาณกรดไขมันสายสั้นชี้วัดได้ด้วยค่า Reichert Meissl Number

กรดบิวทิริก (C 4:0 , butyric acid)

short chain fatty acid

กรดคาโพรอิก (C 6:0 , Caproic acid)

 

short chain fatty acid

 (เข้าชม 2,257 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก