Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Spore forming bacteria / แบคทีเรียที่สร้างสปอร์

แบคทีเรีย (bacteria) ที่สามารถสร้างสปอร์ (bacterial spore)

แบคทีเรียกลุ่มที่สร้างสปอร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในอุตสหกรรมอาหาร ได้แก่

Clostridium

 

Bacillus

 

 

 

 (เข้าชม 2,994 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก