connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Chewing gum / หมากฝรั่ง

เป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวานสำหรับเคี้ยวเล่น หรือใช้ระงับกลิ่นปาก มีส่วนผสมหลัก คือกัม น้้ำตาล สารให้รสหวาน สารให้กลิ่นรส สีผสมอาหาร

และบางชนิดอาจมีสมุนไพร เช่น มินต์(เข้าชม 1,202 ครั้ง)

สมัครสมาชิก