Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Plastic bottle / ขวดพลาสติก

ขวดพลาสติก

วิธีการผลิตขวดพลาสติก

Blow molding (กระบวนการเป่าขึ้นรูป) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุกลวง และมีปากแคบ เช่น ขวดและภาชนะบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ

Extrusion blow molding

การอัดรีดเป่าขึ้นรูป ที่มีรอยต่อที่คอและก้นของภาชนะ ใช้ผลิตขวดน้ำดื่มชนิดขวดขาวขุ่น

Injection blow molding

การฉีดเป่าขึ้นรูป เป็นเทคนิคการฉีดและการเป่าร่วมกัน โดยหลอมพาริสันบนแกนก่อน แล้วเป่าลมเข้าเพื่อให้พองตัวและมีรูปร่างตามเบ้า จากนั้นทำให้เย็น ขวดที่ไม่มีรอยต่อที่คอและก้นของภาชนะ ใช้ในการผลิตขวดน้ำใส

Injection stretch molding

การฉีดเป่าขึ้นรูป ที่มีการดึงพอลิเมอร์บนแกนให้ยืดออกตาม แนวแกนของแม่พิมพ์ในขณะเป่าลม ใช้ผลิต เช่น ถังน้ำดื่มที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 20 ลิตร หรือ ขวดที่ต้องความแข็งแรงสูง เช่น ขวดน้ำอัดลม(เข้าชม 1,871 ครั้ง)

สมัครสมาชิก