Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Milk / น้ำนม

น้ำนม (milk)

น้ำนมเป็นอาหารสำคัญสำหรับตัวอ่อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และเป็นแหล่งของสารอาหารที่สำคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและทารก เป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์ และมีกรดแอมิโนที่จำเป็น (essential amino acid) ครบทุกชนิด

น้ำนมเป็นวัตถุดิบจากสัตว์ น้ำนมจากสัตว์ที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำนมวัว น้ำนมควาย น้ำนมแพะ น้ำนมโค ซึ่งเป็นน้ำนมที่รีดจากแม่สัตว์ หลังจากคลอดลูกแล้วสามวัน เพื่อให้ปราศจากน้ำนมเหลือง (colustrum)

น้ำนมเป็นวัตถุดิบ เพื่อการแปรรูปอาหารเป็นผลิตภัณฑ์นมหลายชนิด เช่น น้ำนมพาสเจอรไรซ์ น้ำนมสเตอริไรซ์ น้ำนมยูเอชที นมข้นหวาน นมเปรี้ยว ไอศกรีม นมผง และเนยแข็ง เป็นต้น(เข้าชม 10,260 ครั้ง)

สมัครสมาชิก