Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Liquors / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากธัญชาติหมัก มีรสไม่หวาน อาจมีการเติมกลิ่นภายหลังการกลั่น

มีความหมายคล้ายกับ liqueurs ซึ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเป็นเหล้ากลั่น (distilled spirit) เช่นเดียวกัน แต่มีรสหวาน

มีปริมาณน้ำตาลขั้นต่ำ 2.5%(เข้าชม 420 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก