connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Lysine / ไลซีน

กรดแอมิโน (amino acid) ที่มีหมู่ NH2 ในโมเลกุล 2 หมู่ จึงเป็นกรดแอมิโนที่เป็นด่างเช่นเดียวกับ อาร์จินีน (arginine) และฮิสทิดีน (histidine) เป็นกรดแอมิโนที่จำเป็น (essential amino acid) ที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร

แหล่งของไลซีนในอาหาร

ไลซีนพบมากใน เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ไก่ ไข่ น้ำนม ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเหลือง(เข้าชม 2,885 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก