Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hop / ฮอพ

ฮอพ (hop) เป็นชื่อพืช ประเภทไม้เลื้อย ดอกฮอพ นำมาทำแห้ง ใช้เป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งในการผลิตเบียร์ เพื่อให้กลิ่นและรสขมของเบียร์

hop

ฮอพ จะผสมในการผลิตเบียร์ ในช่วงการเตรียม เวอร์ต (wort) การต้มจะสกัดสารที่มีรสขมออกมา กลิ่นหอมของฮอพสลายตัวได้ง่ายด้วยความร้อน จึงอาจมีการเติมฮอพอีกครั้งภายหลังการต้ม ก่อนการหมัก เพื่อให้ได้กลิ่นรสที่ดี(เข้าชม 1,489 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก