connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Vitamin / วิตามิน

เป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่ร่างกาย ต้องการเพื่อช่วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย หน้าที่หลักของวิตามิน คือ ทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ (coenzyme) ร่างกายต้องการวิตามินในปริมาณ น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสารอาหารอื่น แต่ก็ขาดไม่ได้

 • วิตามิน เอ (Vitamin A) หรือ เรตินอล (Retinol)
 • วิตามิน บี 1 (Vitamin B1) หรือ ไทแอมีน (Thiamine)
 • วิตามิน บี 2 (Vitamin B2) หรือ ไรโบฟลาวิน (Riboflavin)
 • วิตามิน บี 3 (Vitamin B3) หรือ ไนอาชิน (Niacin)
 • วิตามิน บี 5 (Vitamin B5) หรือ กรดแพนโทธีนิก
 • วิตามีน บี 6 (Vitamin B6) หรือไพริดอกซิน
 • วิตามิน บี 9 (Vitamin B9) หรือ กรดโฟลิก (Folic acid)
 • วิตามิน บี 12 (Vitamin B12) หรือ (ไซยาโนโคบาลามิน)
 • วิตามิน ซี (Vitamin C) หรือ กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid)
 • วิตามิน ดี ( Vitamin D)
 • วิตามิน อี (Vitamin E) หรือ โทโคฟีรอล ( Tocopherol )
 • วิตามินเฮช (Vitamin H) หรือ ไบโอติน (Biotin)
 • วิตามิน เค (Vitamin K)


(เข้าชม 3,125 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก