connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Valine / วาลีน

วาลีน เป็นกรดแอมิโนที่จำเป็น (essential amino acid) ต่อร่างกาย และจัดเป็นกรดแอมิโนในกลุ่มกรดแอมิโนสายแขนง (branched-chain amino acid) เป็นกรดแอมิโนที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของโปรตีนในเนื้อสัตว์ (meat) พบมากในส่วนของโปรตีนกล้ามเนื้อ (muscle protein)(เข้าชม 2,589 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก