Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Raw material preparation / การเตรียมวัตถุดิบ

การเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอาหาร (food processing) เป็นกระบวนการสำคัญเพื่อเตียมวัตถุดิบให้พร้อม อาจประกอบด้วยหลายขั้นตอน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ กำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออก ให้เหลือเฉพาะส่วนที่รับประทานได้ อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ได้แก่(เข้าชม 6,575 ครั้ง)

สมัครสมาชิก