Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cysticercus cellulosae / ซีสติเซอร์คัส เซลลูโลเซ

หมูสาคู  หรือซิสติเซอร์คัส เซลลูโลเซ (Cysticercus cellulosae) เป็นถุงน้ำสีขาวขุ่น ขนาด 5-10 มิลลิเมตร พบในเนื้อหมู (pork) ภายในถุงมีพยาธิตืดหมู (Taenia solium) ซึ่งเป็น ปรสิต (parasite) ชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายทางอาหาร (food hazard) ที่ทำให้เกิดโรคถุงตัวตืด (Cysticercosis) เป็นโรคที่เกิดจากมีถุงตัวอ่อนของพยาธิตืดหมูในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เป็นระยะติดต่อของโรคพยาธิตืดหมูติดต่อโดยการกินไข่พยาธิตืดหมูที่ปนอยู่กับอุจจาระ เนื้อหมูดิบ ผักสดที่รดด้วยมูลสัตว์

หมูสาคู (Cysticercus cellulosae) จากพยาธิตืดหมู (Taenia solium)

ที่มา: http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/clinical-signs-photos.php?name=taenia

 (เข้าชม 1,665 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก