Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Relative sweetness / ความหวานสัมพัทธ์

ระดับรสหวาน (sweet) ของสารให้ความหวาน เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำตาลซูโครส (sucrose) โดยให้น้ำตาลซูโครสมีความหวานเท่ากับ 100

http://lexicon.dansukker.com/print_expl.asp?id=232

 

 (เข้าชม 2,220 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก