Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Saffron / หญ้าฝรั่น

หญ้าฝรั่น (saffron) คือ เครื่องเทศ (spices) ชนิดหนึ่งที่ได้จากยอดเกสรเพศเมียของไม้ล้มลุกท่ีมีหัวชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ Crocus sativus L. ในวงศ์ Iridaceae นำมาทำแห้ง (dehydration) เพื่อลดความชื้น (moisture content) มีกลิ่นหอม และสีแดง ใช้เป็นสารให้กลิ่นรส (flavoring agent) และสารให้สี (coloring agent) ในอาหาร เป็นเครื่องเทศที่มีราคาแพงมาก

saffron(เข้าชม 1,759 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก