connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Essential fatty acid / กรดไขมันที่จำเป็น

กรดไขมันที่จำเป็น (essential fatty acid) คือกรดไขมัน (fatty acid) ที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับจากอาหารที่บริโภคเข้าไป
เพื่อทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ กรดไขมันประเภทนี้ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้  มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
การเจริญเติบโต การพัฒนาการ และการทำงานของสมอง และการสืบพันธุ์ การขาดกรดไขมันที่จำเป็นจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรดไขมันที่จัดเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายมี 2 ชนิดคือ(เข้าชม 2,064 ครั้ง)

สมัครสมาชิก