connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Tartaric acid / กรดทาร์ทาริก

กรดทาร์ทาริก (tartaric acid) เป็นกรดอินทรีย์ (organic acid) ชนิดหนึ่งที่พบตามธรรมชาติในผลไม้บางชนิด เช่น องุ่น มะขาม และเป็นกรดที่พบในไวน์ มีสูตรทางเคมีคือ C4H6O6 อยู่ในรูป L-Tartaric acid อาจเรียกว่า L-2-3-Dihydroxysuecinic acid หรือ L-2,3-Dihydroxybutanedioic

tartaric acid

กรดทาร์ทาริกในธรรมชาติพบมากในมะขามโดยเฉพาะมะขามเปรี้ยว และกรดนี้ใช้เป็นส่วนผสมของผงฟู (baking powder)

กลุ่มหน้าที่ :

- เสริมฤทธิ์กันหืน

- จับอนุมูลโลหะ (sequestrant )

- อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier)

- ปรับความเป็นกรดในอาหาร และเครื่องดื่ม

ปริมาณที่ใช้เติมในอาหาร

ซุป

250 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ppm)

มะเขือเทศเข้มข้น

ปริมาณที่เหมาะสม

แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

3,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

โกโก้ผงและโกโก้ผงผสมน้ำตาลชนิดแห้ง

5,000 ของส่วนที่เป็นโกโก้ ใช้อย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับกรดซิตริก

เนยเทียม

ปริมาณที่เหมาะสม

ผักผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธีบรรจุกระป๋อง

ปริมาณที่เหมาะสม

ไอศกรีม

1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(เข้าชม 5,122 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก