Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Liquid carbondioxide / คาร์บอนไดออกไซด์เหลว

คาร์บอนไดออกไซด์เหลว เป็นรูปแบบหนึ่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสถานะเป็นของเหลวที่ความดันสูงกว่า 5.1 atm
หากความดันต่ำกว่านี้ จะไม่มีสถานะเป็นของเหลว และจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า -78 องศาเซลเซียส เรียกว่า น้ำแข็งแห้ง (dry ice)(เข้าชม 1,470 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก